Tên dự án: Sản xuất và Thương mại xanh tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo

Nhà tài trợ (Hoặc đơn vị liên kết): Quỹ Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ (MDGF)

Cơ quan điều phối: Cục cúc tiến Thương mại – VietTrade (Bộ Công Thương)

Cơ quan thực hiện: UNIDO, ILO, ITC, FAO, UNCTAD, VietCraft

Thời gian thực hiện: 36 tháng (2010-2012) gia hạn đến tháng 6/2013

  • Nhằm tạo cơ hội nâng cao thu nhập và việc làm cho những người trồng, thu hoạch nguyên liệu thô và những người dân tham gia sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
  • Mục tiêu là 4,450 người dân nghèo sản xuất các loại mặt hàng thủ công ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam (Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ)
  • Đào tạo giảng viên ToT: VNCPC đã tiến hành đào tạo giảng viên về SXSH và D4S cho địa phương: kết quả đã có 45 giảng viên từ doanh nghiệp, cán bộ quản lý địa phương hoàn thành chương trình
  • Đào tạo cho người dân địa phương: Tổ chức các khóa đào tạo về SXSH cho người dân tham gia vào chuỗi sản xuất: đã có 1500 người được đào tạo kết hợp với thực hành tại chỗ
  • Đánh giá SXSH cho các chuỗi giá trị: Xây dựng báo cáo đánh giá SXSH và D4S cho 5 chuỗi giá trị trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch hỗ trợ cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và xây dựng các tài liệu đào tạo
  • Đánh giá SXSH cho doanh nghiệp: Đánh giá nhanh SXSH và D4S cho 48 doanh nghiệp trên cơ sở đó lựa chọn 12 doanh nghiệp và 10 nhóm hộ gia đình, HTX để lựa chọn hỗ trợ thiết bị, máy móc, dây chuyền nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tái sử dụng chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường
  • Tăng sự hiểu biết về cải tiến và các chuôi giá trị trong ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ;
  • Tăng thu nhập bền vững cho những người dân nghèo tham gia sản xuất thủ công mỹ nghệ và cho những người trồng, thu hoạch nguyên liệu thô;
  • Tăng thu nhập bền vững cho người dân nghèo ở nông thôn và các hộ gia đình và gia đình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
  • Cải thiện chính sách và khung pháp lý ở cấp tỉnh và quốc gia để thúc đẩynhiều người dân nghèo tham gia sản xuất thủ công mỹ nghệ