Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu

Các đối tác: WWF-Áo, WWF- Mekong (Việt Nam, Lào, Campuchia); Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC); Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào (LNCCI); Hiệp hội nghệ nhân Campuchia (ACC)

Thời gian triển khai: 3 năm (2009 – 2011)

 • Mục tiêu chung: Vào năm  2015, tối thiểu 50% việc chế biến bền vững song mây ở Cam Pu Chia, Lào và Việt nam bền vững, giúp cải thiện môi trường, tăng tính cạnh tranh, xóa đói giảm nghèo và tăng lợi ích kinh tế cho cả  nước
 • Mục tiêu cụ thể: Khi dự án kết thúc tối thiểu 40% các doanh nghiệp vừa và  nhỏ trong hệ thống phân phối sẽ tích cực tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm song mây sạch ở Cam Pu Chia, Lào và Việt Nam, tối thiểu 15% các doanh  nghiệp chế biến song mây vừa và nhỏ sẽ cung cấp sản phẩm bền vững cho Châu Âu và các thị trường khác, do vậy sẽ cải thiện môi trường một cách đáng kể
 • Thiết lập hoạt động vận hành cùng hệ thống giám sát
 • Tập huấn cho các xưởng song mây khu vực làng nghề về các kỹ thuật SXSH ở mức độ tiền xử lý qua các buổi tập huấn giới thiệu hệ thống bảo đảm chất lượng; thực thi phương thức và các kỹ thuật SXSH ở cấp độ công ty
 • Xác định và tham gia với các doanh nghiệp vừa và nhỏ về chế biến song mây
 • Giới thiệu chứng nhận song mây cho doanh nghiệp nhỏ thông qua các khóa đào tạo và hỗ trợ thành lập các liên kết thị trường bằng cách nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm và tương tác với các nhà bán lẻ, ví dụ như tại một hội chợ thương mại quốc tế
 • Thực hiện một chiến lược truyền thông thích hợp bao gồm các phương tiện truyền thông, một trang web chuyên ngành và một cuộc triển lãm
 • Cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực của các đối tác và hỗ trợ thành lập các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ chế biến song mây
 • Thiết lập hoạt động vận hành cùng hệ thống giám sát đầy đủ
 • Chuỗi cung cấp song mây xuyên quốc gia được hợp thức hóa và thực hiện theo một cách hiệu quả hơn
 • Sửa đổi và tăng cường thi hành luật nhằm hỗ trợ tối ưu hóa dây chuyền cung ứng trong ngành mây 
 • 300 doanh nghiệp nhỏ đã tiếp cận với sản xuất sạch hơn (SXSH) trong đó ít nhất 120 công ty đã được giới thiệu các biện pháp cụ thể
 • Nằm trong hợp phần của CP, ít nhất 35 doanh nghiệp nhỏ nhận được chứng chỉ tin cậy cho chuỗi cung ứng (CoC) và ít nhất 25 doanh nghiệp chế biến nhỏ đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm mây được chứng nhận từ CP

Các dự án mới