Nhật Bản tài trợ 2,8 triệu USD cho dự án phát thải carbon thấp

Ngày 12/11 tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Phát triển kỹ thuật công nghiệp và Năng lượng mới (NEDO), Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án thí điểm Cơ chế tín chỉ chung JCM: Khách sạn phát thải các-bon thấp – Hệ thống quản lý năng lượng mới cho các tòa nhà Việt Nam.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ TN&MT và NEDO

Theo đó, NEDO sẽ chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, CO2 cho các khách sạn, đồng thời phổ biến hệ thống quản trị năng lượng mới của Nhật Bản cho các tòa nhà Việt Nam nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Hai đơn vị cùng phối hợp thực hiện Dự án này là Công ty Hibiya Engineering, Nhật Bản và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Tổng kinh phí thực hiện Dự án 2,8 triệu USD do Nhật Bản tài trợ.

Theo Monre