MỜI THAM GIA ĐỒNG SÁNG TẠO CÙNG GETGREEN VIỆT NAM

Đồng sáng tạo (Co-Creation) cùng GetGreen Việt Nam dành cho các doanh  nghiệp hoạt động theo định hướng phát triển bền vững hoặc quan tâm đến việc giải quyết vấn đề tiêu dùng bền vững. Đồng sáng tạo đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp mong muốn tạo ra sự thay đổi và sẵn sàng tạo ra những ý tưởng đột phá để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của những người tiêu dùng theo hướng Phát triển bền vững.

anh

Trong dự án GetGreen Việt Nam, mục đích của Đồng sáng tạo là kết nối người tiêu dùng với nhà sản xuất bằng cách thu hút họ vào quá trình thiết kế, tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho khách hàng mục tiêu. Người tiêu dùng hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của riêng họ trong khi doanh nghiệp là chuyên gia trong sản xuất để đáp ứng được những nhu cầu và thị hiếu đó. Khi gặp gỡ và trao đổi với nhau, người tiêu dùng và nhà sản xuất có thể tạo ra những giải pháp bất ngờ mà cả hai bên không thể tự phát triển. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của dự án GetGreen Việt Nam chính là kết nối người tiêu dùng với các doanh nghiệp sản xuất bền vững và các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ để thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ bền vững mang tính khả dụng cao.

Dự án GetGreen Việt Nam đóng vai trò tư vấn, điều phối hoạt động đồng sáng tạo giữa doanh nghiệp và các nhóm người tiêu dùng. Chúng tôi có sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực  tiêu dùng bền vững và mối quan hệ chặt chẽ với các tập huấn viên và nhóm người tiêu dùng bền vững đang hoạt động trong dự án.

Quy trình tập huấn Đồng sáng tạo:

 • Thời gian nhận đăng ký tham gia từ 1/08/2014 đến hết 30/09/2014.
 • Sau khi lựa chọn 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia, hoạt động “Tập huấn đồng sáng tạo” sẽ diễn ra với từng doanh nghiệp trong 3 buổi làm việc, mỗi buổi làm việc có thời lượng 4 giờ.
 • Thời gian dự kiến cho các hoạt động từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2014

Buổi

Thành phần tham gia

Nội dung

Buổi 1
 • Đại diện dự án GetGreen Việt Nam
 • Chủ doanh nghiệp và các cộng sự
Tập huấn: Chuẩn bị

 • Xác định hiểu biết chung về hoạt đồng sáng tạo với dự án GetGreen Việt Nam
 • Tìm hiểu các vấn đề mà doanh nghiệp cần giải quyết liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Thống nhất cách thức tiến hành và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi 2 và 3
 • Phân công nhiệm vụ cho các bên tham gia
Buổi 2
 • Đại diện dự án GetGreen Việt Nam
 • Chủ doanh nghiệp và các cộng sự
 • Nhóm người tiêu dùng (15-20 người)
Tập huấn: Thực hiện Đồng sáng tạo

Doanh nghiệp và nhóm tiêu dùng trao đổi thảo luận các nội dung sau:

 • Vấn đề tồn tại của doanh nghiệp liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Xác định các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề đó từ quan điểm của người tiêu dùng và nhà sản xuất
Buổi 3
 • Đại diện dự án GetGreen Việt Nam
 • Chủ doanh nghiệp và các cộng sự
Tập huấn: Tổng hợp thông tin Đồng sáng tạo

 • Tổng kết các vấn đề và giải pháp dành cho doanh nghiệp liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Xác định các kế hoạch hành đồng tiếp theo để triển khai thực hiện các giải pháp

Về dự án GetGreen Việt Nam: GetGreen Việt Nam là dự án thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam, cổ vũ và hướng dẫn người tiêu dùng hướng đến tiêu thụ bền vững hơn và giảm ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời, dự án thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ bền vững mang tính khả dụng cao bằng cách kết nối người tiêu dùng với các doanh nghiệp sản xuất và các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó. Dự án kéo dài từ 2012 đến 2015, trong khuôn khổ chương trình SWITCH-Asia do Ủy ban châu Âu tài trợ, được thực hiện bởi Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan, Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN). Hiện nay, dự án GetGreen Việt Nam đang duy trì hoạt động của 25 nhóm tiêu dùng bền vững với khoảng 500 thành viên là người tiêu dùng thuộc các nhóm học sinh – sinh viên, nhân viên văn phòng và nhóm cộng đồng, tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Dự kiến, trong giai đoạn hai từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015, GetGreen Việt Nam sẽ có 25 nhóm tiêu dùng bền vững tiếp theo đi vào hoạt động.

Thông tin liên hệ:
Văn phòng dự án GetGreen Việt Nam.
Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam.
Phòng 625, thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Website: www.getgreen.vn | Điện thoại: 04 38684849 / 15 | Email: [email protected]

Theo Getgreen.vn