VNCPC tham gia hội thảo giới thiệu tài liệu hướng dẫn về khu công nghiệp sinh thái

Ngày 21/12, tại Tp.HCM, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: Thực hiện khu công nghiệp sinh thái.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 40 đại biểu đến từ các khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt là sự có mặt và phát biểu tại lễ khai mạc của ông Navneet Chadha, trưởng bộ phận Hiệu quả Tài nguyên khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IFC, bà Vương Minh Hiếu –  Đại diện vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Bà Vương Minh Hiếu –  Đại diện vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Khu công nghiệp sinh thái: Xu hướng tất yếu

Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có 326 khu công nghiệp (KCN), các khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu, đóng góp vào GDP và tạo việc làm.

Song các khu công nghiệp cũng tiêu thụ tài nguyên và phát sinh nhiều chất thải, gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường và cộng đồng. Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) ngày càng được công nhận là một công cụ hiệu quả để giúp khu công nghiệp phát triển một cách bền vững.

Bà Vũ Tường Anh – Đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Về bản chất, KCNST là KCN trong đó cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng có tương tác với nhau về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo ra mạng lưới cộng sinh công nghiệp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải để tăng hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội cho cả cộng đồng.

Ba yếu tố cơ bản của KCNST bao gồm: quản lý môi trường; hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn ở mỗi doanh nghiệp trong KCN và các mạng lưới cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp cùng hạ tầng xanh của KCN. Mô hình KCNST hiện đã được thực hiện thành công ở nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc và nhiều nước châu Âu.

Cộng sinh công nghiệp trong KCNST “chìa khóa” của phát triển bền vững

Mới đây, Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 22/5/2018 về Quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế có nêu rõ mục tiêu phát triển khu công nghiệp sinh thái, chính sách khuyến khích phát triển KCNST và các tiêu chí xác định KCNST ở Việt Nam. Việc thực hiện các KCN theo hướng KCNST sẽ góp phần thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam.

IFC đã hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về KCNST nhằm đưa ra các tiêu chí và các bước chuyển đổi cần thiết cho các KCN hiện nay của Việt Nam thành KCNST.

Ông Lê Xuân Thịnh- Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) trình bày tại hội thảo.

Hướng dẫn kỹ thuật này cũng chỉ ra các cơ hội, giải pháp sinh thái cho các KCN ở Việt Nam. Các cơ hội về cộng sinh trao đổi chất thải, tuần hoàn tái chế là giải pháp hiệu quả về mặt môi trường, đồng thời tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Cụ thể, một KCN tái chế nước thải để sử dụng cho sản xuất có thể giảm được tới 40% lượng nước thải của KCN đó thải vào môi trường, cũng như giảm chi phí nước sạch đầu vào.

Tương tự, cơ hội tận thu nhiệt thải để sản xuất nước nóng và hơi cấp cho các nhà máy trong KCN có tiềm năng giảm sử dụng 20-40% nhiên liệu đốt của một doanh nghiệp trong KCN. Giải pháp cộng sinh công nghiệp trong KCNST cũng là một trong những công cụ thực hành “tuần hoàn kinh tế” để phát triển bền vững.

VNCPC