Hà Nội chi gần 170 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch liên xã

Công trình nước sạch góp phần cải thiện môi trường cho người dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân đồng thời làm giảm các dịch bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5293/QĐ-UBND về ký phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú tại huyện Thường Tín, với tổng kinh phí gần 170 tỷ đồng.

Dự án xây dựng công trình cấp nước sạch liên xã trên được thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; trong đó chi phí xây dựng vốn ngân sách Trung ương cấp phát do WB tài trợ là 99.827 triệu đồng, vốn ngân sách thành phố vay từ WB 49.913 triệu đồng, vốn dân đóng góp 16.638 triệu đồng.

Công suất của công trình cấp nước sạch tập trung quy mô liên xã này vào khoảng 4.900m3/ngày đêm, để cung cấp nước sạch cho khoảng 42.669 người dân vào năm 2015; sau đó nâng công suất lên 5.200m3/ngày đêm để cung cấp nước sạch cho khoảng 45.748 người dân vào năm 2020.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án) liên hệ với Cục Quản lý tài nguyên nước để được hướng dẫn thẩm định, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và cấp phép khai thác nước dưới đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo về phương án huy động nguồn vốn của nhân dân để thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật, được người dân đồng thuận hợp tác.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác. Đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, tổ chức triển khai dự án.

Dự kiến công trình cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Vân Tảo, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội sẽ được triển khai thực hiện trong vòng 2 năm (từ cuối năm 2014-2016)./.

Theo TTXVN