Bốn phương án đảm bảo sản lượng điện năm 2015

Trên cơ sở tính toán cân bằng cung cầu cho năm 2015 với các kịch bản tần suất nước về và phụ tải dự kiến, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vừa xây dựng bốn phương án đảm bảo điện cho năm 2015.

6

Theo đó, có ba phương án điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về các hồ thủy điện 65-75% và một phương án điện thương phẩm tăng 13%, tần suất nước về các hồ thủy điện 65%. A0 cho biết, các phương án đều đã tính đến trường hợp kịch bản xấu nhất (phụ tải cao, nước về thấp), sản lượng nhiệt điện dầu sẽ phải huy động ở mức cao, truyền tải trên các đường dây 500 kV luôn ở mức cao…

Theo dự báo, trong năm 2015 việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu; Sản lượng điện dự phòng ở miền Bắc tương đối cao; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ được huy động cao trong cả năm để đáp ứng nhu cầu phụ tải miền Nam.

Theo giaothongvantai.com.vn