Bà Rịa – Vũng Tàu: Lồng ghép hoạt động SXSH và xử lý nước thải vào chương trình năng suất chất lượng

Sản xuất sạch hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những nội dung của Chương trình Khoa học – công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp (KHCN hỗ trợ DN) nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014 -2020. Sở KH-CN luôn ưu tiên các đề án liên quan nội dung này.

Mới đây, UBND tỉnh đã xét duyệt đề án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/ngày-đêm tại Xí nghiệp chế biến hải sản – Công ty CP Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex)”, với mức hỗ trợ là 400 triệu đồng. Đề án này thuộc Chương trình KHCN hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT năm 2015. Bà Trần Thị Hồng Châm, Giám đốc nhân sự và quản lý môi trường Công ty CP Coimex cho biết, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải 500m3/ngày-đêm với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nước thải trong quá trình sản xuất được gom xử lý đạt tiêu chuẩn. Công trình đòi hỏi vốn lớn, do đó, Chương trình KHCN hỗ trợ DN có ý nghĩa rất thiết thực với DN trong thời kỳ khó khăn như hiện nay.

Tương tự, UBND tỉnh cũng hỗ trợ 170,648 triệu đồng cho đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày – đêm” tại khách sạn GOLF Phú Mỹ, của công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (phường 8, TP. Vũng Tàu). Hệ thống xử lý nước thải này giúp giải quyết nguồn nước thải của khách sạn theo tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đồng ý hỗ trợ 165 triệu đồng cho đề án “Xây dựng hệ thống nước thải công suất 70 m3/ngày – đêm tại DN tư nhân Bình Thanh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). DN này hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Sau khi xây dựng thành công hệ thống xử lý nước thải với công suất 70m3/ngày – đêm, toàn bộ lượng nước thải được phát sinh đều được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường QCVN 11:2008/BTNMT.

Theo báo cáo của Sở KH-CN, đến thời điểm này, Chương trình KH-CN HTDN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2014-2020 đã hỗ trợ kinh phí cho 92 DN. Cụ thể, năm 2014 có 81 DN nộp đơn tham gia, đã xét hỗ trợ 49 DN với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng; 10 tháng năm 2015 có 43 DN được hỗ trợ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến… với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 4,26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho DN, hợp tác xã (HTX) vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh cũng cho vay 6 dự án của DN hoạt động trong các lĩnh vực chế biến cao su, chế biến hải sản, du lịch… đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể cho 5 HTX vay vốn sản xuất kinh doanh với tổng số tiền vay khoảng 2,95 tỷ đồng; có 21 HTX còn dư nợ với tổng số tiền 7,2 tỷ đồng.

Theo sxsh.vn