Hội thảo “Tiềm năng áp dụng cộng sinh công nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh – Đà Nẵng”

Ngày 27/9/2016 tại khách sạn Novotel – thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Tiềm năng áp dụng cộng sinh công nghiệp tại Khu công nghiệp Hoà Khánh – Đà Nẵng”. 

image3

Ông Vũ Quốc Huy – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Hiệu quả Tài nguyên tại Việt Nam của IFC. Hội thảo được khai mạc với bài phát biểu của ông Vũ Quốc Huy – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bà Vũ Tường Anh – Giám đốc Chương trình Hiệu quả Tài nguyên Việt Nam.

image2

 Bà Vũ Tường Anh – Giám đốc Chương trình Hiệu quả Tài nguyên Việt Nam (IFC)

Các chuyên gia đến từ Hàn Quốc đã có bài trình bày báo cáo kết quả đánh giá xác định tiềm năng cộng sinh công nghiệp tại khu công nghiệp Hoà Khánh cũng như kinh nghiệm triển khai các giải pháp cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp tại Hàn Quốc.

image4

 Giáo sư Hung-Suck Park – Đại học Ulsan – Hàn Quốc đang trình bày báo cáo kết quả đánh giá

Qua kết quả khảo sát của các chuyên gia Hàn Quốc, Hoà Khánh được đánh giá là khu công nghiệp có tiềm năng để phát triển mạng lưới cộng sinh công nghiệp. Nếu mô hình cộng sinh công nghiệp được xây dựng thành công tại Hoà Khánh, mô hình này sẽ được nhân rộng tại các khu công nghiệp trên cả nước.

Bên cạnh đó, chuyên gia cao cấp của IFC – ông Etienne Raffi Kechian cũng có bài trình bày về kinh nghiệm thực hiện cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp ở một số dự án của IFC.

Cuối buổi hội thảo là phiên thảo luận mở giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia  về việc triển khai thực hiện các giải pháp cộng sinh công nghiệp được đề xuất tại khu công nghiệp Hoà Khánh.

image1

 

Theo Admin VNCPC