Việt Nam cần 30 tỷ USD cho Chiến lược tăng trưởng xanh năm 2020

Việt Nam sẽ cần 30 tỷ USD để thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh vào năm 2020; trong đó, 70% sẽ từ khu vực ngoài Nhà nước. Ngoài ra, dự báo, Việt Nam mất 2-6% của GDP để khôi phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

08012014_kinh_thanh_Hue

Kinh thành Huế. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Thông tin này được Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo duc, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Phạm Hoàng Mai cho biết tại Hội thảo Kết quả rà soát khung thể chế và pháp lý về kế hoạch và đầu tư, năng lượng, công nghiệp và môi trường theo hướng tăng trưởng xanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 8/1.

Số tiền trên dùng để thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ với 66 hoạt động theo các chủ đề: thể chế; rà soát các quy hoạch; chuyển giao công nghệ; tạo cơ hội kinh doanh cho phát triển doanh nghiệp và tài chính.

Mặc dù vậy, theo ông Phạm Hoàng Mai, hiện Việt Nam còn thiếu chính sách để huy động nguồn tài chính, đặc biệt là các quỹ Khí hậu Quốc tế; đồng thời, khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh theo QĐ 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 theo QĐ 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014. Đây là những chính sách hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó có nhiệm vụ quan trọng là rà soát khung thể chế và các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng tăng trưởng xanh.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, những kết quả quan trọng này thể hiện sự hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả giữa Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của KOICA Hàn Quốc cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dự án này.

Ông Dr Taeho Ro, Giám đốc điều hành Trung tâm Chiến lược Quốc tế, Viện Môi trường Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam đang cố gắng áp dụng chiến lược tăng trưởng xanh và kinh nghiệm, kiến thức từ một số quốc gia để đối phó với những thay đổi xã hội và môi trường đa dạng là kết quả của công nghiệp hóa nhanh chóng và phát triển kinh tế.

Ông Dr Taeho Ro cũng nhấn mạnh, các tập đoàn cần tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở pháp lý và thể chế góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng môi trường, xã hội và kinh tế hơn nữa.

Trong khuôn khổ hội thảo có 3 Báo cáo khái quát về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam và 4 báo cáo kết quả cụ thể rà soát khung pháp lý trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, công nghiệp, năng lượng và môi trường đã được báo cáo…/.

Theo Vietnamplus.vn