Nhà tài trợ: Chương trình SWITCH-Asia, Liên minh châu Âu

Các đối tác: ĐH Công nghệ Delft (TUDelft), Hà Lan và Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITVN)

Thời gian triển khai: 04/2012 – 04/2015

Website: www.getgreen.vn

  • Sứ mệnh của dự án là thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam và nâng cao năng lực của các tổ chức tiêu dùng trong việc hỗ trợ người tiêu dùng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững hơn
  • Dự án hướng tới mục tiêu thành lập 50 nhóm “Sống xanh Việt Nam”, từ đó hơn 1000 người tiêu dùng sẽ trở thành những “hạt giống thay đổi” về tiêu dùng bền vững
  • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam, các động lực và thách thức  khi hướng tới hành vi tiêu dùng bền vững
  • Xây dựng phương pháp luận và công cụ GetGreen Việt Nam, gồm Cẩm nang Sống Xanh, tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên và website tương tác với người tiêu dùng
  • 10 nhóm thử nghiệm tại Tp. Hà Nội và Hồ Chí Minh
  • Hơn 1000 người tiêu dùng tại 50 nhóm GetGreen sẽ trở thành hạt giống thay đổi giúp lan tỏa thông điệp
  • Tổ chức các Ngày hội Bền vững tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ