Nhà tài trợ (hoặc đơn vị liên kết): Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

Cơ quan thực hiện: VNCPC

Thời gian thực hiện: 9 tháng (06/2012 – 03/2013)

Website của dự án: http://rp.vncpc.org

 
  • Là dự án thí điểm tại Việt Nam của UNEP, với mục tiêu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) – xương sống của ngành công nghiệp tại nhiều quốc gia đang phát triển
  • Phát triển năng lực quản lý các hóa chất độc hại một cách an toàn, tiếp cận với phương pháp cải thiện liên tục và có hệ thống đối với an toàn hóa chất và cung cấp những chỉ dẫn để có thể nhận thức được những mối nguy hiểm, kiểm soát và chống tiếp xúc với các chất độc hại, giảm rủi ro tai nạn
  • Hai doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện dự án thí điểm này là công ty cổ phần NISHU Nam Hà và Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông
  • Đào tạo về Sản xuất có trách nhiệm bao gồm cung ấp đĩa CD về RP bằng tiếng Việt cho cán bộ doanh nghiệp
  • Thành lập nhóm công tác tại doanh nghiệp
  • Tư vấn đánh giá RP tại các doanh nghiệp
  • Tư vấn đánh giá các khía cạnh liên quan về RP: sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng, nước và quản lý chất thải