• Xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhà tài trợ: Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP)

Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian: 2006 -2010 

 • Thiết lập cơ sở xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng
 • Triển khai chương trình sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, tăng cường năng lực cạnh tranh và giảm tác động môi trường
 • Thực hiện báo cáo Đánh giá nhu cầu về phân tích hiện trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam
 • Tổ chức hội thảo khu vực về “Xúc tiến sử dụng hiệu quả Tài nguyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” với sự tham gia của các chuyên gia Sử dụng hiệu quả tài nguyên – SXSH (RE-CP) trong nước và khu vực (Indonesia, Sri Lanka, và Ấn Độ)
 • Khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý và cán bộ kĩ thuật từ 12 doanh nghiệp được chọn diễn ra tại Hà Nội
 • Đánh giá RE-CP tại 12 doanh nghiệp lựa chọn. Các doanh nghiệp thực hiện 3 lần đánh giá với sự hỗ trợ của các chuyên gia RE-CP từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2010
 • Hội thảo trao đổi kinh nghiệm cũng được tổ chức để các doanh nghiệp tham gia trình diễn trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án
 • 12 doanh nghiệp tham gia trình diễn đã thực hiện 279 giải pháp RE-CP trên tổng số 323 giải pháp đề xuất (Khoảng 86% giải pháp RE-CP đề xuất đã được thực hiện)
 • Tính đến thời điểm kết thúc dự án vào tháng 4/2010, các doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 7.630 tỷ đồng (400.000 USD) và tiết kiệm được khoảng 5.160 tỷ đồng mỗi năm (271.000 đô la/năm)
 • Ví dụ tại Công ty cổ phần giấy Đông Nam, với đầu tư khoảng 30 triệu đồng để sửa chữa lại các lớp bảo ôn đường ống và rìa của các lô sấy đã giúp công ty tiết kiệm 200 triệu đồng/năm
 • Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Nguyễn Tân đã đầu tư 7 triệu đồng để bảo ôn nòng nung nhựa và kết hợp các giải pháp quản lý quá trình đã giúp công ty tiết kiệm 103 triệu đồng mỗi năm nhờ tiết kiệm điện. Các lợi ích khác bao gồm tiết kiệm hơn 4 triệu m3 nước sử dụng hàng năm, giảm điện tiêu thụ 43 triệu kWh/năm, tiết kiệm hơn 350 tấn than/năm và giảm tiêu thụ hơn 5000 tấn nguyên liệu thô mỗi năm

Các dự án mới