Nhà tài trợ: SECO

Cơ quan thực hiện: VNCPC, UNIDO – SOFIES

Thời gian thực hiện: 2013 – 2016

 • Giảm từng bước sự phát sinh của các chất thải công nghiệp và các phụ phẩm, bao gồm các vật liệu hữu cơ, cũng như thúc đẩy thực hiện sự bình ổn giá
 • Dự án nhằm ba mục đích: (1) cải thiện môi trường địa phương (ít chất thải và nước thải), (2) giảm thiểu khí nhà kính (GHG) (giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải khí metan) và (3) lợi ích kinh tế (hiệu quả tài nguyên và chất lượng sản phẩm có thể tốt hơn)
 • Đánh giá tổng quan ngành
 • Đánh giá sơ bộ công ty trước khi lựa chọn
 • Đánh giá nhanh RECP: 10 công ty/ngành
 • Cung cấp 2 khóa tập huấn 3 ngày về đánh giá RECP cho ngành gạo và cà phê theo phương pháp luận của UNIDO
 • Đánh giá hoàn chỉnh RECP: 04 công ty/ngành
 • Xác định dự án thí điểm: 04 dự án thí điểm trong ngành gạo
 • Tập huấn: 02 khóa với 87 người x ngày tham gia tập huấn
 • Lợi ích kinh tế: số tiền tiết kiệm hàng năm 533,452,500 VND (tương đương 25,400 USD) nhờ cắt giảm tiêu dùng điện: 355,365 kWh/năm
 • Lợi ích môi trường: cắt giảm 213 tấn phát thải CO2/năm