Khách hàng: FES

Đối tác thực hiện: SCPRC, VNCPC

Lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp

Khu vực: Việt Nam

Thời gian: 1/2019 – 5/2019

Dịch vụ này là hoạt động tiếp theo nằm trong gói thầu Xây dựng tài liệu hướng dẫn đào tạo và Sổ tay truyên truyền về Tăng trưởng xanh (TTX) được thực hiện trong năm 2018. Đào tạo về TTX cho giảng viên nguồn – là cán bộ công đoàn – nhằm mục đích xây dựng năng lực cho đội ngũ này để họ có thể hướng dẫn phương thức triển khai TTX cho cán bộ của các doanh nghiệp.

Dịch vụ này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Đào tạo và Tư vấn Xây dựng Kế hoạch Tăng trưởng xanh cho các doanh nghiệp” do Viện Friedrich Ebert Stiftung tại Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

Hoạt động đã triển khai

VNCPC cùng với Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Sản xuất và Tiêu thụ Bền vững (SCPRC) đã hoàn thiện tài liệu gồm:

  • Tài liệu hướng dẫn đào tạo về TTX dành cho giảng viên là các cán bộ công đoàn đã được dự án đào tạo. Cuốn sổ tay cung cấp kiến thức cơ bản về TTX để các giảng viên công đoàn tham khảo khi thuyết trình tại các khóa đào tạo ở nhà máy về TTX.
  • Sổ tay TTX nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về TTX thông qua những hướng dẫn cụ thể có thể áp dụng tại nơi làm việc, cũng như ở gia đình để cải thiện môi trường, tiết kiệm chi phí, tăng cường và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Lớp đào tạo 4 ngày giới thiệu và hướng dẫn cho cán bộ công đoàn về 2 tài liệu này tổ chức vào tháng 4/2019, tại Đồng Tháp với sự tham gia của các nhóm cán bộ công đoàn từ Liên đoàn lao động 9 tỉnh mục tiêu gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bà Rịa – Vũng Tàu. VNCPC và SCPRC đã biên soạn nội dung đào tạo lồng ghép nhiều ví dụ thực tiễn và trình chiếu video clip minh họa, thực hiện đào tạo trên lớp, kết hợp tham quan thực tế nhằm giúp cho các cán bộ công đoàn hiểu rõ những kiến thức TTX trong sổ tay đào tạo để có thể triển khai hướng dẫn TTX trực tiếp tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.