• Cơ quan chủ trì: Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững – BCT
  • Đối tác thực hiện: VNCPC, Khoa Marketing – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Thời gian triển khai: Tháng 8 – 12/2020
  • Lĩnh vực: Phân phối xanh
  • Khu vực: Hà Nội

Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh năm 2020 của BCT, thực hiện thí điểm phân phối xanh tại một siêu thị thuộc chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội.

Hoạt động đã triển khai:

  • Tham gia “Chuyển đổi xanh” là chương trình thí điểm phân phối xanh và sử dụng túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco. Sự kiện hướng tới mục tiêu giảm thiểu túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm phát thải KNK, bảo vệ môi trường và Tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
  • Khảo sát và đo đạc tại hiện trường để tư vấn cho cơ sở phân phối thí điểm về phương thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý rác thải, thiết kế gian hàng xanh… Đây chính là tư liệu để VNCPC xây dựng sổ tay hướng dẫn về phân phối xanh cho các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước.
  • Tham gia hội thảo tham vấn Hệ thống phân phối bền vững do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững tổ chức.