• Cơ quan tài trợ: UNIDO
  • Đối tác thực hiện: CPC Serbia
  • Thời gian triển khai: 07/2021 – 02/2022
  • Lĩnh vực: Quản lý hóa chất
  • Khu vực: Việt Nam
  • Liên hệ: Lê Xuân Thịnh
  • Email: [email protected]
  • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 28

Dự án “Bộ công cụ IOMC về Quản lý hóa chất – Từ ý tưởng đến hành động” tài trợ bởi EU, được UNIDO và Trung tâm Sản xuất sạch hơn Serbia (CPC Serbia) hợp tác triển khai từ 2018 – 2021, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi tăng cường năng lực quản lý hóa chất theo hướng hiệu quả và bền vững. Tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Việt Nam cùng với Sri Lanka và Indonesia là 3 quốc gia được hỗ trợ triển khai hợp phần đào tạo trong nước và tiểu vùng. Mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao nhận thức và năng lực triển khai áp dụng các công cụ quản lý hóa chất trong chiến lược quản lý hóa chất hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Các hoạt động chính của gói thầu

  • Đề xuất và lựa chọn ít nhất 8 chuyên gia có trình độ tham gia vào hội thảo đào tạo trực tuyến cho tiểu vùng khu vực Nam Á và Đông Nam Á về Bộ công cụ IOMC và các công cụ về quản lý hóa chất công nghiệp, tập trung vào hóa học xanh và cho thuê hóa chất;
  • Hỗ trợ các chuyên gia được lựa chọn trong suốt quá trình diễn ra hội thảo đào tạo tiểu vùng nhằm đảm bảo học viên tiếp thu được các kiến thức về Bộ công cụ IOMC và các bộ công cụ của UNIDO;
  • Triển khai khóa đào tạo trong nước (8 buổi) theo hình thức trực tuyến, bao gồm các mô-đun khác nhau của 2 bộ công cụ của UNIDO (đó là hóa học xanh và cho thuê hóa chất) và phần giới thiệu về đào tạo Bộ công cụ IOMC. Mục tiêu của khóa đào tạo là nâng cao nhận thức và năng lực triển khai áp dụng các công cụ quản lý hóa chất trong chiến lược quản lý hóa chất hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.