• Cơ quan tài trợ: AFD
 • Đối tác thực hiện: Ginger-Burgeap, VNCPC, Espelia và Keran Asia
 • Thời gian triển khai: 06/2021 – 06/2022
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Nguyễn Lê Hằng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 14

Ngày 26/5/2021, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã ký thỏa thuận với BIDV về cấp tín dụng 100 triệu USD theo khuôn khổ chương trình SUNREF nhằm thúc đẩy đầu tư xanh, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.
Gói hỗ trợ kỹ thuật này nhằm mục đích đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, cẩn trọng trong tiêu thụ năng lượng và phát thải các-bon, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và đồng hành cùng BIDV, một trong những tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam, trong việc nâng cao hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các dự án cấp vốn đầu tư.

Các hoạt động chính của gói thầu

 • Chuyển giao kiến thức, nâng cao năng lực của BIDV để xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS), với trọng tâm là năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng;
 • Thúc đẩy đầu tư xanh thông qua nhận diện các dự án tiềm năng trong các lĩnh vực mới nổi (ví dụ: điện gió, năng lượng mặt trời trên mái nhà, hiệu quả năng lượng trong tòa nhà…) và hỗ trợ khu vực tư nhân trong việc phát triển và hình thành các dự án xanh;
 • Thúc đẩy sản phẩm đầu tư xanh cho năng lượng tái tạo, các doanh nghiệp công nghiệp, phát triển các tòa nhà và tài sản, các lĩnh vực dịch vụ (thương mại, văn phòng) và hộ gia đình; và
 • Quản lý hiệu quả và linh hoạt dự án đầu tư để tối đa hóa tác động mang lại. 

Hoạt động đã triển khai

 • Đánh giá môi trường và xã hội dựa trên các tiêu chí phù hợp, tiêu chí chung và tiêu chí xếp hạng của AFD, trong đó 3 dự án Cửu An, Lạc Hòa 1 và Sóc Trăng 7 đã được AFD thông qua để giải ngân. Dự án Bến Tre cần điều tra thêm về tác động tiềm ẩn tới khu hệ chim và dơi;
 • Khảo sát nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo gồm 2 mô-đun chính: (i) Thẩm định, quan trắc khía cạnh môi trường và xã hội của các
  dự án cấp vốn; (ii) Cấp vốn cho dự án Năng lượng Bền vững và Tài chính dự án;
 • Rà soát ESMS hiện có của BIDV đối với các dự án xin cấp vốn;
 • Giám sát, báo cáo định kỳ về triển khai các hoạt động và dự án.

Hoạt động tiếp theo

 • Thực hiện nghiên cứu điều tra về khu hệ chim và dơi trong khu vực chịu ảnh hưởng của dự án để đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động. Thời gian dự kiến trong từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022;
 • Đề xuất nâng cấp ESMS để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế;
 • Thực hiện đào tạo theo các nội dung đã thống nhất trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022;
  Giám sát tác động của các dự án đã cấp vốn;
  Hỗ trợ phát triển các sản phẩm truyền thông về chương trình SUNREF.