• Cơ quan tài trợ: UNIDO
 • Các đối tác thực hiện: SOFIES, VNCPC, Công ty CL2B
 • Thời gian triển khai: 11/2020 – 08/2022
 • Lĩnh vực: Các ngành công nghiệp
 • Khu vực: KCN Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2
 • Liên hệ: Đặng Nguyên Nhung
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 – 24) 3868 4849 – máy lẻ 26

Đây là nhiệm vụ thuộc dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận Chương trình KCN sinh thái toàn cầu. Mục tiêu của nhiệm vụ này là khảo sát đánh giá lại tình hình thực hiện các liên kết cộng sinh đã được nghiên cứu giữa các doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) và Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ) do dự án KCN sinh thái giai đoạn 1 thực hiện và tiếp tục đưa ra các giải pháp về kỹ thuật và tiếp cận tài chính hỗ trợ thực hiện các liên kết cộng sinh này trong giai đoạn tiếp theo.

Các hoạt động chính của gói thầu

 • Khảo sát và cập nhật tình hình thưc hiện các giải pháp CSCN đã được phát hiện trong giai đoạn 1 của dự án;
 • Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch quản lý Môi trường (ESMP) cho 2 KCN Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2;
 • Xây dựng kế hoạch rõ ràng để phát triển thêm các trường hợp đầu tư/nghiên cứu khả thi của các liên kết cộng sinh;
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các liên kết cộng sinh đã được xác định xây dựng và nộp đề xuất đầu tư tới các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính liên quan;
 • Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và Ban quản lý KCN để thưc hiện các giải pháp cộng sinh công nghiệp.

Hoạt động đã triển khai

 • Thực hiện 2 chuyến đi khảo sát thực địa để cập nhật tình hình thực hiện 12 giải pháp CSCN;
 • Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch quản lý Môi trường (ESMP) cho 2 KCN Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2;
 • Xây dựng báo cáo ngắn gọn bao gồm các cơ chế tài chính phù hợp nhất (có thể) hỗ trợ việc phát triển và thực hiện các giải pháp CSCN và sử dụng như một hướng dẫn tham khảo nhanh cho các DN đang tìm kiếm sự hỗ trợ kinh phí bổ sung để thực hiện các cơ hội CSCN.

Hoạt động tiếp theo

 • Hỗ trợ các DN thuộc các liên kết cộng sinh đã được xác định xây dựng và nộp đề xuất đầu tư tới các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính liên quan;
 • Tổ chức 2 hội thảo tại 2 KCN để trao đổi những khó khăn, vướng mắc cũng như mong muốn của DN nhằm tìm ra các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh viêc thực hiện các cơ hội CSCN.