• Cơ quan ký kết hợp đồng: Sri Lanka NCPC
 • Cơ quan thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 11/2021 – 03/2022
 • Lĩnh vực: Dệt may
 • Khu vực: Đồng Nai, Quảng Nam, Đồng Tháp
 • Liên hệ: Nguyễn Đại An
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 41

Hợp đồng đánh giá sử dụng năng lượng và nước tại 6 nhà máy của Tập đoàn Hirdaramani Industries tại Việt Nam được ký giữa VNCPC và Trung tâm sản xuất sạch hơn quốc gia Sri Lanka (Sri Lanka NCPC). Theo đó, VNCPC thực hiện kiểm toán năng lượng và nước tại các địa điểm được đề xuất tuân thủ các yêu cầu ASHRAE level 2.

Các hoạt động của hợp đồng

 • Tư vấn đánh giá năng lượng và nước tại các DN được lựa chọn;
 • Đảm bảo việc đánh giá năng lượng và nước sẽ được thực hiện trong khung thời gian đã thỏa thuận;
 • Tiến hành đánh giá năng lượng đối với các nhà máy tuân thủ các tiêu chuẩn ASHRAE level 2;
 • Cập nhật cho Sri Lanka NCPC về tiến độ của dự án.

Hoạt động tiếp theo

 • Cuối năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, việc đi lại khó khăn nên các hoạt động của hợp đồng được triển khai từ tháng 02/2022. Cụ thể, VNCPC tư vấn đánh giá năng lượng cho 6 nhà máy được yêu cầu và đánh giá chuyên sâu về nước cho 1 nhà máy.
 • Dự thảo báo cáo Đánh giá năng lượng và nước sẽ được đưa ra trong vòng hai tuần sau khi tiến hành quá trình khảo sát, đo đạc. Báo cáo sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 tuần sau khi có phản hồi từ các bên có liên quan.