Những rào cản khi doanh nghiệp tham gia sản xuất sạch hơn

Lợi ích của áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) là điều không ai có thể phủ nhận. Song khi bắt tay vào triển khai SXSH, doanh nghiệp vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Doanh nghiệp nào có thể áp dụng SXSH?

SXSH có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp, với các quy mô và hình thái hoạt động khác nhau như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch và các dịch vụ khác. Tuỳ trình độ công nghệ và trình độ quản lý mà các doanh nghiệp có thể triển khai áp dụng SXSH cho phù hợp, hiệu quả.

SXSH có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp, với các quy mô và hình thái hoạt động khác nhau.

Những khó khăn thường gặp khi doanh nghiệp áp dụng SXSH

SXSH được nhìn nhận là một phương pháp luận mà việc áp dụng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường và rất phù hợp với các nước đang phát triển. Tuy nhiên, một số nguyên nhân sau vẫn còn làm hạn chế quá trình áp dụng SXSH.

Nguyên nhân từ bên ngoài công ty:

Hệ thống khung thể chế về sản xuất sạch hơn chưa được xây dựng đồng bộ;
Nguồn nhân lực về áp dụng SXSH của nhà máy còn bị hạn chế;
Khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ sạch hơn; và
Khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính bên ngoài

Khó khăn đến từ nội bộ công ty:

Nhận thức về sản xuất sạch hơn còn hạn chế, đặc biệt là sức ỳ của lãnh đạo;
Thiếu thông tin và trình độ chuyên môn;
Nguồn lực về áp dụng SXSH của các doanh nghiệp còn yếu;
Thách thức về tài chính; và
Ganh đua để đạt được lợi thế kinh doanh, đặc biệt là sức ép về lợi nhuận trước mắt, chưa chú ý đúng mức về môi trường.

Vai trò của các thành viên khi doanh nghiệp thực hiện SXSH?

SXSH yêu cầu sự tham gia của mọi thành viên trong doanh nghiệp, hay nói cách khác là phải lôi cuốn mọi người cùng tham gia.

Chuyên gia của Trung tâm Sản xuất sạch hơn tập huấn về SXSH cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt SXSH cần có sự cam kết và chỉ đạo thực hiện tích cực từ người đứng đầu doanh nghiệp. Một đánh giá SXSH thành công nhất thiết phải có sự cam kết mạnh mẽ từ phía ban lãnh đạo. Cam kết này thể hiện qua sự tham gia và giám sát trực tiếp. Sự nghiêm túc được thể hiện qua hành động, không chỉ dừng lại ở lời nói.

Cán bộ giám sát và công nhân vận hành cần phải tham gia một cách tích cực ngay từ thời điểm ban đầu của chương trình SXSH. Công nhân là những người đóng góp đáng kể trong việc xác định, thực hiện và phát triển các giải pháp SXSH.

Làm thế nào để đạt được sự cam kết của lãnh đạo về SXSH?

• Ước tính giá trị của lượng tài nguyên mất mát dưới dạng chất thải;
• Chỉ rõ hậu quả môi trường (và tính pháp lý) của việc phát sinh dòng thải này; và
• Nhấn mạnh việc sản xuất sạch hơn có thể cải thiện hiện trạng như thế nào.

VNCPC