Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ khởi công 6 dự án xử lý nước thải

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn nhân lực hoàn thành các thủ tục để khởi công tất cả 6 dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp còn lại trong năm 2014.
Theo đó, UBND TP yêu các Sở, ngành liên quan tập trung cán bộ có năng lực và trách nhiệm để thực hiện nghiêm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong 7 ngày làm việc theo đúng quy định. UBND thành phố sẽ có biện pháp xử lý hành chính nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân không được thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, để công việc chậm trễ, không đảm bảo tiến độ thành phố đề ra.

Cụ thể các dự án cần khởi công xây dựng, trong tháng 11/2014, khởi công dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các Cụm công nghiệp Phú Thị do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư; Cụm công nghiệp Bình Phú do UBND huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư, Cụm công nghiệp Lại Yên do UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư.

Trung tuần tháng 12/2014 khởi công 2 dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung còn lại, cụ thể Cụm công nghiệp Hapro do Tổng công ty Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư, Cụm công nghiệp Thanh Oai do Công ty COMA 18 làm chủ đầu tư.

Theo vea.gov.vn