Doanh nghiệp có khả năng nâng cao tính cạnh tranh nhờ áp dụng sản xuất sạch hơn

Kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới. Hơn lúc nào hết, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết.

Story (1)
Ảnh minh họa

Nhận định rõ vấn đề này nhiều doanh nghiệp đã có những chiến lược mới, áp dụng nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, kịp thời nắm bắt các chính sách, chủ trương hỗ trợ trong sản xuất của nhà nước, trong đó có việc áp dụng sản xuất sạch hơn.

Việc áp dụng thực hiện vấn đề này trong công nghiệp là một yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao được khả năng cạnh tranh của đơn vị mình với những lợi ích và hiệu quả như: giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, giảm chi phí xử lý môi trường; nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể mở ra nhiều cơ hội tại thị trường mới, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao hơn, giá bán cao hơn, đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc sản phẩm khi xuất khẩu. Điều này không chỉ cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường nội địa và quốc tế.

Doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn với các giải pháp đơn giản dễ thực hiện như: sắp xếp hợp lý trong dây chuyền sản xuất, thực hiện tốt các quy trình công nghệ, quy trình vận hành thiết bị,… Sau khi áp dụng các giải pháp thì các doanh nghiệp có thể giảm từ 20% – 30% lượng ô nhiễm mà không tốn khoản chi phí đầu tư nào.

Tuy nhiên, những kiến thức cũng như nhận thức về sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa hiểu đúng và đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì vậy, nhà nước cũng đã có một số chính sách, công cụ nhằm khuyến khích các DN áp dụng như: xây dựng các quy định mang tính pháp lý, thiết lập các công cụ kinh tế; đưa ra các biện pháp hỗ trợ; triển khai hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp. Đây chính là những động lực thúc đẩy để nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Theo khuyencongvinhlong.gov.vn