11 triệu Euro tài trợ các dự án đổi mới sáng tạo

Chương trình Đổi Mới Sáng tạo – IPP sẽ tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo với tổng ngân sách lên đến 11 triệu Euro trong giai đoạn từ 2015 – 2018.

Story (2)

Tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới với thị trường Việt Nam có tiềm năng thâm nhập thị trường quốc tế; hoặc sáng tạo ra hệ thống phát triển thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo – với tu duy đột phát sẽ là xu hướng phát triển mạnh mẽ để tạo dựng năng lực cạnh tranh của tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Để giúp Doanh nghiệp có động lực này, Chương trình Đổi Mới Sáng tạo – IPP tập trung hỗ trợ các dự án về sản phẩm mới của công ty mới thành lập; các doanh nghiệp đang có ý tưởng cho sản phẩm và dịch vụ mới, có tính sáng tạo (hiện chưa có trên thị trường) và có tiềm năng tăng trưởng nhanh trên thị trường quốc tế, các nhóm khởi nghiệp (start-ups), các Viện và các Trung tâm nghiên cứu R&D, và các liên danh hợp tác tạo nên các dịch vụ, hệ thống phát triển tốt hơn để hỗ trợ cho các công ty mới thành lập hoặc có ý tưởng đổi mới sáng tạo thực hiện các ý tưởng mới.

Gói hỗ trợ của Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo – IPP bao gồm: Các khoản tài trợ hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo trong giai đoạn đầu phát triển ý tưởng đổi mới – sáng tạo; Kết nối với những nguồn tài trợ lớn hơn để tiếp tục triển khai dự án trong dài hạn; 6 tháng đào tạo về đổi mới sáng tạo, start-up cũng như phát triển kinh doanh để nâng cao năng lực đội ngũ; Phiếu đổi mới sáng tạo dùng để chi trả cho các dịch vụ tư vấn cả trong nước và quốc tế giúp bạn luôn nhận được sự hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án; Cổng kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm phát triển kinh doanh và đổi mới sáng tạo, đưa các sản phẩm và dịch vụ của bạn đến thị trường quốc tế.

IPP là chương trình hỗ trợ chính thức ODA được chính phủ Phần Lan và Việt Nam đồng tài trợ. Chương trình hiện hỗ trợ khoảng 60 dự án trong các hợp phần phát triển năng lực thể chế; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các dự án sáng tạo của DN và hợp tác Việt Nam – Phần Lan. Giai đoạn 1 của chương trình đã được thực hiện từ năm 2011 – 2013, với ngân sách hoạt động trên 7 triệu Euro.

Theo vietnamnet.vn