Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ

 1. Tên dự án

“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ”

“Fostering innovation through Research, Science, and Technology” (FIRST)

logoF

 1. Cơ quan chủ quản/chủ dự án

Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 043-9435376

Fax: 043-9439987

 1. Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Dự án FIRST (CPMU) do Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) thành lập làm đầu mối triển khai Dự án, thường trực giúp Bộ thực hiện chức năng chủ đầu tư.

 • Cục Thông tin KHCN và truyền thông – Bộ KH&CN, Các tổ chức KH&CN công lập, các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và NVNONN, các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để thực hiện các Tiểu dự án. Tùy từng trường hợp cụ thể, các đơn vị này sẽ thành lập các ban quản lý tiểu dự án (SPMU) hoặc ban điều phối để thực hiện các tiểu dự án. Mức độ phần quyền quản lý tài chính và quản lý đấu thầu đối với các SPMU và ban điều phối sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá của Bộ KH&CN và Ngân hàng thế giới về năng lực của những đơn vị thực hiện tiểu dự án theo các tiêu chí đánh giá của Bộ KH&CN và WB.
 1. Thời gian thực hiện dự án: 60 tháng
 • Bắt đầu từ             23/10/2013
 • Kết thúc vào 30/06/2019
 1. Địa điểm thực hiện dự án
 • Bộ KH&CN và một số tỉnh/thành phố có đơn vị thụ hưởng được lựa chọn
 • Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
 1. Tổng vốn của dự án
 • Tổng mức đầu tư của dự án: 110. 000. 000 USD trong đó
 • Vốn vay ưu đãi của IDA: 100. 000. 000 USD
 • Vốn đối ứng của Việt Nam: 10. 000. 000 USD (tương đương 200 tỷ VND)

Nguồn vốn:

 • Vốn ODA dự kiến: 100. 000. 000 USD
 • Vốn đối ứng                                   200 tỷ VND (tương đương 10 triệu USD)

o   từ ngân sách Trung ương:    60 tỷ VND

o   từ nguồn đóng góp của các đơn vị thụ hưởng: 140 tỷ VND

 1. Tổng vốn của dự án

a.      Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu dài hạn của Dự án“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ”(FIRST) là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

b.      Mục tiêu cụ thể

Hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

Theo first-most.vn