Bốn yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp thuỷ sản

Ngày 29/7/2015 tại TP. Cần Thơ, Dự án SUPA đã tổ chức thành công Hội thảo “Giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chi phí sản xuất trong chế biến thủy sản”.
Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia: ThS. Nguyễn Thị Truyền – Phó Giám Đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Xuân Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), ông Nguyễn Thành Trung – Chuyên gia về sử dụng HQTN & SXSH cùng hơn 60 đại biểu đại diện cho hơn 20 doanh nghiệp (DN) thủy sản Việt Nam.
Ảnh hội thảo
Tại hội thảo các chuyên gia đã giới thiệu về hiệu quả tài nguyên – sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản và cung cấp thông tin về kết quả, bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thủy sản đã áp dụng, từ đó đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp: Tiết kiệm năng lượng (điện, than, dầu,…), nước, hóa chất,… tối ưu hóa các quá trình sản xuất, giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Theo chuyên gia ThS. Nguyễn Thị Truyền, có 04 yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp thủy sản là:

– Phải có sự đồng ý tham gia của lãnh đạo nhà máy.

– Vai trò của lãnh đạo đưa ra các định hướng, tạo các đảm bảo và hỗ trợ thực hiện.

– Vai trò của cán bộ chủ chốt phải hình thành được một đội SXSH hoạt động hiệu quả.

– Trang bị kịp thời phương tiện làm việc: Máy tính, các phương tiện khác.

Tại hội thảo Ông Nguyễn Thành Trung – Chuyên gia về sử dụng HQTN & SXSH cũng đã chia sẻ kết quả hơn một năm triển khai gói hỗ trợ đánh giá và tư vấn về việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn tại 13 doanh nghiệp với 36 nhà máy chế biến thủy sản với một số kết quả ban đầu như sau:

Theo ông Trung trong sự phát triển lâu dài, đây là một trong số những phương án tốt nhất để kết hợp các lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường trong công ty. RE-CP không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Nhằm tiếp tực hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến cá tra tối ưu hóa các quá trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng, nước, cắt giảm chi phí sản xuất, sáng tạo và đổi mới sản phẩm, cải thiện hình ảnh cho doanh nghiệp, dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam” (SUPA) sẽ tiếp tục nhận đăng ký tham gia gói hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến cá tra với 02 hoạt động chính như sau:

1. Chương trình sử dụng hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP)

2. Chương trình đổi mới sản phẩm theo hướng bền vững (SPI).

Mọi câu hỏi liên quan đến chương trình hoặc Quý DN muốn tham gia hoạt động hỗ trợ của dự án vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Thanh; Tel: 04 3835 4496 (máy lẻ 205); Email: [email protected]; Hoặc xem tại: www.supa.vasep.com.vn; www.daotao.vasep.com.vn.

Theo www.daotao.vasep.com.vn