Việt Nam tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 103/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu tại phiên họp thứ tư Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Theo đó, trong năm 2014, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để các cấp, các ngành và mọi người dân đều nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm cao trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để thích nghi, phát triển bền vững.

Riêng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật, công bố bản đồ về nguy cơ ngập, lún, nhất là các khu vực ven biển, hải đảo do nước biển dâng để làm cơ sở cho các ngành, các địa phương xây dựng các phương án chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai….

Với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nghiên cứu phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo tiết kiệm điện, giảm ô nhiễm môi trường; thực hiện lộ trình giá điện theo nguyên tắc giá thị trường…/.

Theo ven.vn

Giải thưởng SEED 2014 kêu gọi đề xuất

Chúng tôi xin vui mừng thông báo, Sáng kiến SEED vừa khởi động Giải thưởng SEED Awards 2014 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

Giải thưởng hướng tới các doanh nghiệp mới thành lập có mục đích tạo lập giá trị môi trường, xã hội và kinh tế tại địa phương ở các nước đang phát triển hoặc mới nổi.

 

 

Hệ thống giải thưởng SEED năm nay bao gồm:

• 30 Giải SEED tại châu Phi dành cho các doanh nghiệp tại Ethiopia, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Tanzania và Uganda;
• 12 Giải SEED tại Nam Phi dành cho các doanh nghiệp tại Nam Phi, trong đó có 4 giải dành cho các doanh nghiệp đến từ các tỉnh Free State, Limpopo và KwaZulu Natal;
• 10 Giải SEED trong lĩnh vực phát triển xanh dành cho các doanh nghiệp tại  Colombia, India, Tanzania, Uganda và Việt Nam;
• 3 Giải SEED trong lĩnh vực bình đẳng giới dành cho các doanh nghiệp tại các nước không nằm trong khối OECD hoặc không là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Các doanh nghiệp quan tâm có thể nộp hồ sơ từ ngày 11/02/2014 đến hết ngày 08/04/2014 (giờ GMT+1).

Mọi thông tin thêm về SEED và giải thưởng, xin mời tìm hiểu tại www.seedinit.org

Theo spark.org.vn