Nhà tài trợ: Bộ Công Thương

Cơ quan chủ trì: Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (VEIA)

Đối tác thực hiện: VNCPC

Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ

Khu vực: Việt Nam

Thời gian: 3/2019 – 12/2020

Mục tiêu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH và TKNL cho trung tâm thương mại (TTTM) nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường góp phần thực hiện mục tiêu của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 và “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê quyệt ngày 11/1/2016.

Năm 2019, nhóm dự án đã tiến hành khảo sát 5 Trung tâm thương mại bao gồm: TTTM BigC Hải Phòng; TTTM BigC Ninh Bình; tại Hà Nội có TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch; TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông; và TTTM Aeon Mall Long Biên để đánh giá tiềm năng thực hiện sản xuất sạch hơn (SXSH) và tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho các TTTM theo các tiêu chí: số liệu sẵn có, điều kiện hoạt động của các TTTM. Sau đó nhóm dự án lựa chọn TTTM Phạm Ngọc Thạch làm thí điểm để đánh giá chuyên sâu SXSH và TKNL.

Kết quả

Sổ tay hướng dẫn đánh giá SXSH và TKNL cho mô hình TTTM cung cấp các thông tin hữu ích đối với các TTTM: khái niệm, hoạt động, các vấn đề môi trường bất cập, cũng như giới thiệu phương pháp thực hiện SXSH và TKNL. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho các đối tượng liên quan là: Trung tâm khuyến công và phát triển công nghiệp của địa phương, các trường đại học…

Nghiên cứu đánh giá SXSH và TKNL tại TTTM thí điểm sẽ cung cấp những giải pháp SXSH và TKNL điển hình có thể tham khảo và áp dụng tại siêu thị/TTTM bất kỳ.