• Cơ quan tài trợ: SECO
 • Cơ quan chủ trì: Bộ KH-ĐT (Ban quản lý Dự án) và UNIDO
 • Đối tác thực hiện: VNCPC, dss+, NREC
 • Thời gian triển khai: 09/2021 – 04/2024
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Vũ Năng Nam
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 16

Gói thầu thuộc “Dự án triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” do SECO tài trợ, do UNIDO triển khai tại các nước đang phát triển và chuyển đổi. Tại Việt Nam, dự án do Bộ KH-ĐT cùng UNIDO phối hợp thực hiện trong thời gian từ năm 2020 – 2023.

Mục tiêu dự án gắn kết với mục tiêu của Chương trình KCN sinh thái toàn cầu, thể hiện lợi ích của các phương pháp tiếp cận KCN sinh thái trong cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các DN. Từ đó góp phần vào sự phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện ở Việt Nam. KCN Hiệp Phước (Tp.HCM) và các DN trong KCN này được lựa chọn tham gia dự án.

Các hoạt động của gói thầu

 • Trong dự án này, các DN khi tham gia dự án sẽ được hỗ trợ các hoạt động sau:
 • Đào tạo, tập huấn về RECP, CSCN và kiến thức về KCN sinh thái;
 • Đánh giá RECP chuyên sâu và hướng dẫn xác định các lãng phí trong quá trình sản xuất, cơ hội cải thiện để tối ưu lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, nước;
 • Xác định, đánh giá tính khả thi và xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp CSCN hướng tới mô hình KCN sinh thái.

Hoạt động đã triển khai

Năm 2021

Do tình hình Covid tại Việt Nam diễn biến phức tạp nên hoạt động triển khai tại thực địa DN chưa thể tiến hành được. Tuy vậy, hoạt động đào tạo về RECP, CSCN cho các DN tại KCN Hiệp Phước đã được VNCPC hoàn thành vào ngày 19 và 24 tháng 11/2021 với trên 70 người tham gia theo hình thức trực tuyến.

Năm 2022

 • VNCPC và NREC đã triển khai đánh giá RECP cho 31 DN.
 • Ngày 24/11/2022, VNCPC cùng với Ban quản lý dự án đã kết hợp tổ chức thành công hội thảo: “CSCN trong KCN Hiệp Phước” tại Trung tâm sinh hoạt công nhân – KCN Hiệp Phước. Các chuyên gia VNCPC đã đề xuất và thảo luận với các DN 13 cơ hội CSCN, 06 cơ hội CSCN đô thị.

Năm 2023

 • Quan trắc kết quả hợp phần đánh giá RECP tại DN

 • Hỗ trợ KCN xác định các cơ hội CS và hỗ trợ triển khai thực hiện

Hoạt động tiếp theo

 • Kết hợp với các chuyên gia tài chính tiếp tục hỗ trợ DN/nhà phát triển KCN triển khai thực hiện các giải pháp RECP/CSCN được đề xuất;
 • Kết hợp với các chuyên gia chính sách hoàn thiện các báo cáo khuyến nghị chính sách để phát triển KCNST tại Việt Nam; và
 • Thu thập số liệu, đánh giá và xây dựng hệ thống quản lý chất thải cho KCN Hiệp Phước.