• Cơ quan tài trợ: SECO
 • Cơ quan chủ trì: Bộ KH-ĐT (Ban quản lý Dự án) và UNIDO
 • Đối tác thực hiện: VNCPC, dss+
 • Thời gian triển khai: 05/2021 – 04/2024
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Vũ Năng Nam
 • Email: nam.vn@vncpc.org
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 16

Đây là gói thầu thuộc “Dự án triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” do SECO tài trợ, được UNIDO triển khai tại các nước đang phát triển và chuyển đổi. Tại Việt Nam, dự án do Bộ KH-ĐT cùng UNIDO phối hợp thực hiện trong thời gian từ năm 2020 đến 2023.

Mục tiêu dự án gắn kết với mục tiêu của Chương trình KCN sinh thái toàn cầu, thể hiện lợi ích của các phương pháp tiếp cận KCN sinh thái trong cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các DN, từ đó góp phần vào sự phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện ở Việt Nam. KCN Deep C (Hải Phòng), KCN Amata (Đồng Nai) và DN trong các KCN này được lựa chọn để tham gia dự án.

Các hoạt động của gói thầu

Các DN khi tham gia dự án theo kế hoạch sẽ được hỗ trợ các hoạt động sau:

 • Đào tạo, tập huấn về RECP, CSCN và kiến thức về KCN sinh thái;
 • Đánh giá nhanh về RECP và hướng dẫn xác định các lãng phí trong quá trình sản xuất, cơ hội cải thiện để tối ưu lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, nước;
 • Đánh giá tính khả thi và xây dựng các giải pháp CSCN hướng tới mô hình KCN sinh thái;
 • Hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính để thực hiện các giải pháp CSCN.

Hoạt động đã triển khai

Năm 2021 – 2022

Tình hình Covid tại Việt Nam trong năm 2021 diễn biến phức tạp khiến một số hoạt động của dự án bị trì hoãn, xong VNCPC vẫn thực hiện thành công hoạt động đào tạo về RECP và CSCN cho các DN tại các KCN Deep C Hải Phòng vào ngày 15, 27 và 28 tháng 7/2021 và Amata vào ngày 13 và 14 tháng 1/2022, với hình thức đào tạo trực tuyến.

 • Tư vấn RECP/CSCN cho các DN

 • Tổ chức hội thảo CSCN

Năm 2023: 

 • Quan trắc kết quả hợp phần đánh giá RECP tại DN

 • Hỗ trợ KCN xác định các cơ hội CS và hỗ trợ triển khai thực hiện

Hoạt động tiếp theo

 •  Kết hợp với các chuyên gia tài chính tiếp tục hỗ trợ DN/nhà phát triển KCN triển khai thực hiện các giải pháp RECP/CSCN được đề xuất;
 • Kết hợp với các chuyên gia chính sách hoàn thiện các báo cáo khuyến nghị chính sách để phát triển KCNST tại Việt Nam; và
 • Thu thập số liệu, đánh giá và xây dựng hệ thống quản lý chất thải cho KCN Deep C và KCN Amata.