Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương

Đối tác thực hiện: VNCPC

Lĩnh vực: Quản lý Nhà nước và khuyến công

Khu vực: Việt Nam

Thời gian triển khai: Tháng 8 – 10/2019

Dịch vụ được triển khai trong khuôn khổ Chương trình tập huấn thuộc chuỗi các hoạt động thực hiện theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”.

Đối tượng tham gia đào tạo là các cán bộ đến từ các Sở, Ban ngành liên quan tới công tác triển khai Chiến lược, nhằm nâng cao năng lực thực hiện và quản lý các hoạt động thúc đẩy SXSH ở địa phương.

Hoạt động đã triển khai

Khóa tập huấn cơ bản được tổ chức vào cuối tháng 8/2019, tại Hà Nội nhằm giúp các học viên nắm được phương pháp thực hiện SXSH, có khả năng hướng dẫn và phổ biến thực hiện SXSH tại các doanh nghiệp. 40 học viên đã tham dự tập huấn trong 3 ngày. Giảng viên của VNCPC đã giới thiệu và hướng dẫn các nội dung về SXSH bao gồm: định nghĩa, lợi ích, trường hợp nghiên cứu điển hình và phương pháp triển khai, trong đó lý thuyết được đan xen với bài tập thực hành, ví dụ minh họa và trình chiếu video clip về thực tiễn tại doanh nghiệp.
Hướng dẫn SXSH nâng cao trong khóa đào tạo cấp chứng nhận Kiểm toán viên năng lượng: Tháng 10/2019, giảng viên của VNCPC đảm nhận đào tạo 1,5 ngày chuyên sâu về SXSH cho 61 học viên nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn và đánh giá SXSH giúp các học viên trở thành chuyên gia có thể đảm nhận những nhiệm vụ trong chương trình SXSH của địa phương. Nội dung hướng dẫn bao gồm: kỹ năng kiểm toán; kinh nghiệm và kỹ năng đánh giá nhanh tại hiện trường, các công cụ tính toán trong đánh giá nhanh,… xây dựng báo cáo SXSH theo chuẩn của Bộ Công Thương.