• Cơ quan tài trợ: Chương trình Erasmus+ (thuộc EU)
 • Cơ quan chủ trì: Đại học Tài nguyên và Khoa học Sự sống Áo (BOKU)
 • Đối tác thực hiện:
 1. VNCPC
 2. Đại học Công nghệ Dresden (CHLB Đức)
 3. Đại học tổng hợp Alborg (Đan Mạch)
 4. Đại học Công nghiệp Tp.HCM – BCT
 5. Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội
 6. Đại học Quốc gia Lào
 7. Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tp.HCM- CITENCO
 8. Công ty 26.3 KT
 9. Công ty TNHH Môi trường Xanh
 • Thời gian triển khai: 10/2017 – 4/2021
 • Lĩnh vực: Tái chế nhựa
 • Khu vực: Việt Nam, Lào

Dự án hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam và Lào trong việc đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên về tái chế nhựa và quản lý chất thải; kết nối giới học thuật và công nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất thải; nâng cao khả năng được tuyển dụng sau khi ra trường, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp và cán bộ của các trường.

Các hoạt động chính của dự án:

 • Phát triển bộ tài liệu đào tạo, hiện đại hóa chương trình giảng dạy hiện có;
 • Thành lập 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu về tái chế nhựa, đặt tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM và Đại học Quốc gia Lào;
 • Thành lập mạng lưới đào tạo về tái chế chất thải;
 • Tổ chức các khóa tập huấn cho các DN, giảng viên, sinh viên về lĩnh vực quản lý và tái chế nhựa.

Hoạt động đã triển khai:

 • Tham gia cùng các đối tác của dự án hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy cho các khóa đào tạo về tái chế và quản lý chất thải nhựa. Bộ giáo trình gồm 17 chương, với những thông tin cập nhật về kỹ thuật tái chế, chính sách liên quan và quản lý nhựa thải, cũng như kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới.
 • 2 cán bộ của VNCPC đã tham gia Khóa đào tạo giảng viên cho dự án được tổ chức online, diễn ra từ ngày 14 – 30/9.
 • Tham gia lễ tổng kết dự án và giới thiệu Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về tái chế, kiểm định nhựa, diễn ra tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM.