Hòa Bình: Trên 1,1 tỷ đồng thực hiện các đề án khuyến công

Trung tâm Khuyến công & TVPT Công nghiệp vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Story (1)

Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến công & TVPT Công nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp may đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện Tân lạc và thành phố Hòa Bình.

Trong năm 2014, Trung tâm đã triển khai thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 1.156 triệu đồng, tập trung cho các nội dung hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp và chương trình dạy nghề trên truyền hình. Đối với hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại chủ yếu thực hiện các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn, tổng giá trị các hợp đồng thực hiện trong năm đạt trên 200 triệu đồng. Trung tâm cũng xây dựng và hoàn thành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 140 triệu đồng, bước đầu giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những mục tiêu hoạt động cho các chương trình khuyến công trong năm 2015. Theo đó, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, đề án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp cho lao động trẻ nông thôn, ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, mở rộng địa bàn hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tạo nguồn thu cho đơn vị và đóng góp ngân sách Nhà nước…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kịp thời tình hình triển khai các chương trình, đề án khuyến công và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, công tác tư vấn tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Theo baohoabinh.com.vn