Xây dựng mô hình khu công nghiệp các-bon thấp

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách công nghiệp (IPSI – Bộ Công thương) phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng mô hình Khu công nghiệp carbon thấp: Các giải pháp và chính sách hỗ trợ”.

1344570471_Goc Da Nang nhin tu KS Hoang Anh Gia Lai

Khu công nghiệp carbon thấp tại Đà Nẵng

Đây là hoạt động thuộc dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng Carbon thấp – Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng”, do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ, được thực hiện trong giai đoạn 2012-2015. Kết quả bước đầu của dự án đã góp phần cắt giảm 1,6 nghìn tấn CO2 cho một Khu công nghiệp ở Đà Nẵng thông qua quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Nguyễn Đình Anh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho rằng: Dự án “Xây dựng mô hình Khu công nghiệp carbon thấp” rất mới, lần đầu tiên kết hợp được các đơn vị nghiên cứu ở Trung ương với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Việc kiểm kê khí nhà kính ở cấp quốc gia đã được thực hiện, nhưng đây cũng là lần đầu tiên lượng phát thải khí nhà kính cho một đối tượng cụ thể như một doanh nghiệp hay một Khu công nghiệp được tính toán thành công.

Thông qua dự án này, các doanh nghiệp đã nâng cao ý thức về giảm phát thải khí nhà kính và một số doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp cắt giảm. Thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được thêm hỗ trợ để hoàn thiện, nhân rộng mô hình dự án ra các khu công nghiệp khác cũng như toàn thành phố và gắn kết nhiều hơn với doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về giải pháp và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng carbon thấp trên cơ sở kết quả nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng.

Theo Bộ TN&MT