Nhà tài trợ: UNIDO

Cơ quan chủ trì: Husk Venture

Đối tác thực hiện: VNCPC

Lĩnh vực: Đa ngành

Khu vực: Việt Nam

Thời gian: Tháng 6/2019

Dựa án nhằm triển khai nhân rộng công nghệ nhiệt phân chuyển giao từ Thụy Sỹ và nghiên cứu thị trường cho các ứng dụng của than sinh học sản xuất từ công nghệ nhiệt phân.

Dự án đã đánh giá nhu cầu của thị trường than sinh học sản xuất từ hệ thống nhiệt phân quy mô nhỏ sử dụng nhiên liệu sinh khối ở Việt Nam. Hệ thống nhiệt phân kết hợp Flox (PPV300) được phát triển dựa trên thiết kế của Oekozentrum (Thụy Sỹ) và được Công ty Cơ khí Viết Hiền sản xuất. Toàn bộ quá trình chuyển giao công nghệ do UNIDO hỗ trợ.

Hệ thống nhiệt phân PPV300 được sử dụng để tăng giá trị cho phế phẩm nông nghiệp với 3 sản phẩm chính: nhiệt sử dụng cho sấy nông sản như cà phê, lúa gạo; than sinh học và giấm gỗ. Than sinh học là  sản phẩm của quá trình nhiệt phân với nhiều khả năng ứng dụng như: sử dụng như một loại phân bón trong nông nghiệp hoặc trộn vào thức ăn gia súc để cải thiện chất lượng thịt, sử dụng trong xử lý nước để loại bỏ chất hữu cơ và vô cơ có trong nước thải, sản xuất than hoạt tính, và tham gia vào thị trường các bon.