• Cơ quan tài trợ: AII
  • Cơ quan chủ trì: IDH
  • Đối tác thực hiện: VNCPC
  • Thời gian triển khai: Tháng 6 – 12/2020
  • Lĩnh vực: Dệt may và da giầy
  • Khu vực: Việt Nam

Vươn tới đỉnh cao (RttT) là chương trình của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) nhằm định hướng lại ngành dệt may và da giầy của Việt Nam bằng cách đưa vào các quy trình sản xuất bền vững. Chính thức bắt đầu từ năm 2016, chương trình giúp cung cấp thông tin, cải thiện chính sách quốc gia và đã thu hút được sự tham gia của hơn 200 DN trong ngành tại Việt Nam. Nhờ đó, DN đã tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất cũng như có những cải thiện tích cực về môi trường và xã hội… Trong năm 2020, RttT đã hợp tác với Apparel Impact Institute (AII) nhằm tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho DN trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hoạt động đã triển khai:

VNCPC đã tư vấn và hỗ trợ triển khai RECP cho 13 DN, với các nội dung chính gồm:

  • Giới thiệu về khái niệm và phương pháp áp dụng RECP trong sử dụng năng lượng cho nhóm RECP của DN;
  • Đo đạc tại hiện trường;
  • Tìm ra các cơ hội sử dụng năng lượng hiệu quả cho DN;
  • Lựa chọn và tư vấn triển khai các giải pháp;
  • Đánh giá kết quả của quá trình thực hiện các giải pháp.