• Cơ quan tài trợ: Nhóm Tài nguyên nước 2030 thuộc Ngân hàng Thế giới
 • Đối tác thực hiện: SOFIES và VNCPC
 • Thời gian triển khai: 07/2020 – 12/2020 (gia hạn tới 03/2022)
 • Lĩnh vực: Sản xuất dệt may và KCN
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Nguyễn Lê Hằng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 14

Nghiên cứu “Đánh giá và nghiên cứu khả thi về tái sử dụng nước thải ngành dệt may tại KCN” là gói thầu có mục đích đánh giá tiềm năng tái chế và tái sử dụng nước thải cho ngành dệt may và các cơ hội thực hiện dự án đầu tư đối tác công – tư (PPP) (Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020 và có hiệu lực từ 1/1/2021).

Các hoạt động chính của gói thầu

 • Đánh giá nhanh về các hoạt động xử lý, tái chế và tái sử dụng nước thải trong ngành dệt may Việt Nam;
 • Xây dựng 2 báo cáo khả thi chi tiết về tiềm năng tái chế/tái sử dụng nước thải trong các KCN; và
 • Tóm tắt các mô hình PPP trong các dự án tái chế/tái sử dụng nước thải và các khuyến nghị cụ thể cho Việt Nam.

Hoạt động đã triển khai

 • Hoàn thành nghiên cứu về hiện trạng ngành từ tài liệu và khảo sát thông tin của các DN;
 • Hoàn thành nghiên cứu khả thi về tái chế/tái sử dụng nước tại KCN Dệt May Phố Nối B;
 • Hoàn thành báo cáo nghiên cứu điển hình về các dự án đầu tư PPP trong lĩnh vực xử lý nước với 9 dự án có mô hình gần nhất với đối tượng nghiên cứu của gói thầu.

Hoạt động tiếp theo

 • Hoàn thiện nghiên cứu khả thi về tái chế/tái sử dụng nước tại KCN Phong Điền;
 • Trình bày kết quả nghiên cứu với Tổ công tác đa phương về “Ô nhiễm nước đô thị và công nghiệp” tại Việt Nam.