• Cơ quan tài trợ: Vestergaard
 • Cơ quan chủ trì: SOFIES
 • Đối tác thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 05/2021 – 02/2022
 • Lĩnh vực: Dệt may (Sản xuất màn tuyn)
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Đinh Mạnh Thắng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 25

Màn tuyn PermaNet® của Vestergaard đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa và giảm lây truyền bệnh sốt rét. Cho đến nay, có hơn 800 triệu màn được sản xuất bởi Vestergaard, trong đó có khoảng 60 triệu màn được sản xuất mỗi năm tại 12 cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Với mong muốn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng như những thực hành tốt nhất, nhằm giảm ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tới môi trường và xã hội, dự án tập trung thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tại 6 nhà máy để hiểu rõ hơn tình hình sản xuất và các tác động môi trường đã, đang hoặc có thể xảy ra. Từ đó giảm tác động đến ô nhiễm không khí, đất, nước, thông qua giảm phát sinh chất thải
cũng như giảm tiêu thụ tài nguyên và năng lượng.

Các hoạt động của dự án

Dự án được thực hiện trong 4 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Thu thập thông tin và chuẩn bị
 • Giai đoạn 2: Thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tại từng cơ sở sản xuất
 • Giai đoạn 3: Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn trong từng cơ sở sản xuất
 • Giai đoạn 4: Khuyến nghị và báo cáo

Hoạt động đã triển khai

Qua khảo sát và đánh giá tại các nhà máy, 60 giải pháp đã được đề xuất, trong đó có 27 giải pháp đã được các nhà máy thực hiện.

Hoạt động tiếp theo

Tiếp tục hỗ trợ DN triển khai các giải pháp RECP vào trong thực tiễn.