• Cơ quan tài trợ: Vestergaard
 • Cơ quan chủ trì: SOFIES
 • Đối tác thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 08/2023 – 01/2024
 • Lĩnh vực: Dệt may (Sản xuất màn tuyn)
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Đinh Mạnh Thắng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84 -24) 3868 4849 – máy lẻ 25

Màn tuyn PermaNet® của Vestergaard đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa và giảm lây truyền bệnh sốt rét. Cho đến nay, có hơn 800 triệu màn được sản xuất bởi Vestergaard, trong đó có khoảng 60 triệu màn được sản xuất mỗi năm tại 12 cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Với mong muốn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng như những thực hành tốt nhất, nhằm giảm ảnh hưởng của hoạt động sản xuất tới môi trường và xã hội, dự án tập trung thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tại 6 nhà máy để hiểu rõ hơn tình hình sản xuất và các tác động môi trường đã, đang hoặc có thể xảy ra. Từ đó giảm tác động đến ô nhiễm không khí, đất, nước, thông qua giảm phát sinh chất thải
cũng như giảm tiêu thụ tài nguyên và năng lượng.

Các hoạt động của dự án

 • Nâng cao nhận thức của quản lý và nhân viên về các khái niệm và phương pháp luận của RECP;
 • Thúc đẩy các lựa chọn RECP để giảm tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nước và hóa chất dự kiến;
 • Giảm phát thải KNK và giảm thiểu chất thải ra môi trường; và
 • Thiết lập kế hoạch thực hiện các giải pháp RECP được xác định cho mỗi DN.

Hoạt động đã triển khai

 • Thực hiện đánh giá RECP tại 6 nhà máy cung ứng của Vestergaard tại Việt Nam (bao gồm cả nhà máy đã đánh giá năm 2021 – 2022 và nhà máy mới tham gia);
 • Đối với những nhà máy đã đánh giá: rà soát, đo đạc và kiểm tra lại các giải pháp đã được đề xuất từ thời gian đầu của dự án (2021 – 2022) và kết hợp đề xuất thêm các giải pháp mới (nếu có);
 • Đối với những nhà máy mới: đánh giá tổng thể tình trạng sử dụng năng lượng và tài nguyên của toàn bộ nhà máy. Dựa vào đó đưa ra những ý kiến và góp ý đề xuất để giúp nhà máy cải thiện tình trạng sử dụng năng lượng và tài nguyên.

Kết quả: Tất cả các nhà máy đều có kết quả tiết kiệm tài nguyên rất tốt, đặc biệt là 3 DN sau:

Nhà máy Giải pháp thực hiện/Đề xuất Tiết kiệm (triệu VNĐ/năm)
Công ty CP Dệt 10/10 – Nhà máy Cổ Bi 7/14 570
Công ty TNHH SX – DV – TM Phúc Yên 7/11 770
Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị II
(tại Hưng Yên)