• Cơ quan tài trợ: Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)
 • Đối tác thực hiện: RRC.AP – AIT Thái Lan, VNCPC
 • Thời gian triển khai: 05/2022 – 06/2023
 • Lĩnh vực: Quản lý rác thải nhựa
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Đỗ Thị Dịu
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 32

Gói thầu “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ngăn ngừa rò rỉ nhựa và mảnh nhựa từ các nhà máy và khu vực tái chế phi chính thức tại Hà Nội” là một hợp phần của dự án “Xây dựng và phổ biến Hướng dẫn kỹ thuật về ngăn ngừa rò rỉ nhựa và mảnh nhựa từ các nhà máy và khu vực tái chế phi chính thức tại các nước Đông Nam Á (ASEAN)” do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tài trợ. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần ngăn chặn rò rỉ nhựa và mảnh nhựa ra môi trường biển thông qua việc thúc đẩy các hướng dẫn và thực hành tốt nhất phù hợp tại các nhà máy sản xuất nhựa và các cơ sở tái chế phi chính thức ở các quốc gia thành viên ASEAN.

Các hoạt động chính của gói thầu:

Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng quản lý rác thải nhựa và rò rỉ nhựa liên quan đến hoạt động tái chế phi chính thức tại thành phố Hà Nội;

Xây dựng và cập nhật hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với bối cảnh địa phương và các giải pháp ngăn chặn rò rỉ nhựa và mảnh nhựa từ các cơ sở tái chế;

Hoàn thiện và bàn giao Hướng dẫn kỹ thuật bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

Tham gia hội thảo phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực.

Hoạt động đã triển khai:

 • Tổng hợp tài liệu về: (i) các chính sách, pháp lý liên quan; (ii) khung thể chế và các bên hữu quan trong việc quản lý rác thải nhựa và hoạt động tái chế nhựa; (iii) chuỗi giá trị nhựa và dòng nguyên vật liệu tái chế nhựa; (iv) hiện trạng công nghệ tái chế và các tác động về môi trường – kinh tế – xã hội của hoạt động tái chế nhựa (chính thức và phi chính thức);
 • Điều tra, phỏng vấn các bên hữu quan trong lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải nhựa;
 • Khảo sát thực địa về quy trình vận hành tại các cơ sở thu gom và tái chế nhựa tại Hà Nội;
 • Xây dựng và hoàn hiện báo cáo đánh giá hiện trạng quản lý rác thải nhựa và rò rỉ nhựa liên quan đến hoạt động tái chế phi chính thức tại Hà Nội;
 • Soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với bối cảnh địa phương và các giải pháp ngăn chặn rò rỉ nhựa và mảnh nhựa từ các cơ sở tái chế phi chính thức;
 • Tổ chức Hội thảo “Tham vấn kỹ thuật và lấy ý kiến chuyên gia về phòng chống rò rỉ nhựa”, diễn ra vào ngày 28/03/2023 tại Hà Nội, theo hình thức kết hợp (cả trực tuyến và trực tiếp, cùng hoạt động tham quan thực địa tại Làng nghề tái chế nhựa Triều Khúc); và
 • Tham gia Hội thảo khu vực ASEAN tổ chức vào ngày 28-29/09/2023, tại thành phố Pattaya. Hội thảo nhằm chia sẻ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm, đồng thời thảo luận các giải pháp thông qua chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến hướng dẫn thực hành tốt nhất của các bên liên quan trong ngăn ngừa rò rỉ mảnh nhựa từ các nhà máy và khu vực tái chế phi chính thức ở ASEAN.