Cán bộ

ĐỘI NGŨ VNCPC

PGS.TS. Trần Văn Nhân

Nguyên Giám đốc

Tiến sỹ Công nghệ môi trường

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ Hóa học

(84 – 24) 3 868 4849/Số máy lẻ 20

Lê Xuân Thịnh

Giám đốc

Kỹ sư Công nghệ Điện hóa

Thạc sỹ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

(84 – 24) 3 868 4849/Số máy lẻ 28

PGS.TS. Ngô Thị Nga

Chuyên gia cao cấp về Đánh giá sản xuất sạch hơn RE- CP

Chuyên gia độc lập

Tiến sỹ Quá trình thiết bị và Công nghệ Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 42

Nguyễn Lê Hằng - Phó Giám đốc

Chuyên gia Đánh giá Sản xuất sạch hơn RE - CP, CSR, EMS

Kỹ sư Công nghệ Môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 14

Đinh Mạnh Thắng

Chuyên gia cao cấp Đánh giá Sản xuất sạch hơn RE-CP

Chuyên gia độc lập

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ Hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 25

Nguyễn Thị Hải Hà

Kế toán trưởng

Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 18

Dương Thị Liên

Chuyên gia Đánh giá Sản xuất sạch hơn RE - CP, EMS

Cộng tác viên

Kỹ sư Công nghệ môi trường
Thạc sỹ Công nghệ môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 32

Vũ Hà

Chuyên gia IT

Kỹ sư Quá trình thiết bị và công nghệ hóa học
Kỹ sư Công nghệ thông tin

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 16

Đặng Nguyên Nhung

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP)

Cộng tác viên

Kỹ sư Công nghệ Môi trường
Thạc sỹ Công nghệ Môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 26

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

Cử nhân Quản trị kinh doanh

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 0

Nguyễn Thị Hiên

Kế toán

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 10

Đỗ Thị Thúy Nhung

Cán bộ truyền thông

Cử nhân Xã hội học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 15

Đỗ Thị Dịu

Chuyên gia tư vấn Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP)

Cộng tác viên

Kỹ sư Công nghệ sinh học
Thạc sỹ Quản lý và Kỹ thuật môi trường

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 33

Bùi Khắc Tú

Cán bộ dự án

Cộng tác viên

Kỹ sư Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 34

Ngô Viết Minh

Cán bộ dự án

Cộng tác viên

Kỹ sư công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu

(84 - 24) 3868 4849/Số máy lẻ 41